Armoede

De belangrijkste vragen lijken; hoe zorgen we voor een overheid met ‘normale’ mensenbeelden die zijn zwakste burgers het beste beschermd? En hoe zorgen we voor een overheid die is staat is om het door rijken opgelegde systeem van prioriteiten en gecreëerde schaarste te doorbreken? Zonder twijfel is het nodig om de overheid te hervormen. U en ik kunnen daartoe veel invloed uitoefenen. Ook het algemene beeld over schulden en armoede zullen we als maatschappij drastisch moeten aanpassen. Daarvoor is goede voorlichting nodig. Verder kunnen we vroeg starten in het onderwijs met het financieel vaardig en redzaam maken van kinderen en dat over een langere periode volhouden, ook in het voortgezet onderwijs. Op die manier kweek je een beter bewustzijn en een grotere weerbaarheid tegen armoede en schulden. Regelingen die er zijn om mensen financieel te ondersteunen moeten duidelijk zijn en ook daadwerkelijk bij hen terecht komen.

In de toekomst, zou een omslachtige aanvraag op papier niet meer nodig zijn omdat met moderne informatiesystemen en koppelingen bekend is waar iedere burger recht op heeft. Dat scheelt enorm veel bureaucratie en veel arbeidsplaatsen bij de overheidsinstanties, waardoor het systeem sneller en goedkoper wordt. Bovendien wordt de mogelijkheid om te frauderen, die er nu wel is met de brij aan formulieren en regelingen zeer beperkt door het automatisme in het systeem. Verder is nodig dat de overheid zijn mensbeelden aanpast en burgers niet op voorhand als fraudeur behandelt en direct met enorme incassokosten confronteert. De werkelijke boete die de burger moet betalen, zal meer in verhouding moeten staan tot de werkelijk gepleegde overtreding of gemaakte fout. Er is extra wetgeving nodig rond incassobureaus, deurwaarders en bewindvoerders, zodat die niet oneigenlijk kunnen profiteren van mensen met schulden. De wetgeving met betrekking tot schuldhulpverlening zal drastisch moeten worden herzien, omdat de rendementen enorm laag zijn en de wet geen recht doet, maar onrecht. De uitvoering en de regels zijn te ingewikkeld. Een nieuwe wet moet worden gecombineerd met een ‘Voorkomen Schulden Wet’.

Het is te gek voor woorden, dat mensen in de schulden steeds opnieuw schulden kunnen maken, waardoor ze steeds dieper wegzinken. Laat burgers eerst maar eens goed zijn voor hun geld en alle consumptieve schulden, jagen misschien de economie aan, maar zorgen ook voor een ‘luchtbel’ en een risico en voor heel veel ellende voor partners en kinderen. De maatregelen, die genomen mogen worden tegen mensen met schulden, dienen in redelijke verhouding te staan tot de schuld. Een huisuitzetting vanwege een huurschuld van 2500 euro is als straf en maatregel buiten alle proporties en moet verboden worden. Datzelfde geldt voor hypotheekschulden. Immers in beide gevallen behoudt de woning zijn waarde en is de economische schade voor woningcorporaties of banken feitelijk gering. Als laatste is er een totaal andere mentaliteit nodig, waardoor het maken van schulden in een ander daglicht komt te staan. Het gaat nu te makkelijk en de kwetsbaarheid wordt door veel burgers te sterk onderschat en te laat of totaal niet gezien. Denkt u mee en helpt u mee? Het zal een grote positieve impact hebben op de veiligheid en leefbaarheid van dit land als we daarin slagen.