Basaal fundament

Voor het vreedzaam samenleven is een basaal fundament van gemeenschappelijke waarden nodig. Het is verstandig om hard aan de totstandkoming van dat fundament te werken en te benoemen wat er al is; en dat is al best veel. Daarbij is transparant en eerlijk handelen een belangrijke voorwaarde evenals het betrekken van alle groepen. Ook is het goed als vanuit de overheid duidelijke grenzen worden aangegeven waarbinnen dat fundament moet worden gebouwd. Achterstanden en armoede wegwerken is een pré omdat ze segregatie in de hand werken. Vrijheden en rechten komen eenieder toe, die als doel heeft om vreedzaam samen te leven met anderen. Voor haat zaaien of preken van segregatie is geen plaats. De eigen identiteit is belangrijk en mag worden beleefd, omdat het zorgt voor geborgenheid en veiligheid; maar het moet passen binnen de aangegeven mensenrechten, vrijheden en wetten van dit land.