Basisfatsoen

Hoewel veel ambtenaren en bestuurders wel fatsoenlijk handelen, zou Basisfatsoen de standaard dienen te zijn bij het gehele overheidsoptreden, bij de relatie tussen ambtenaar en burger en overheidsorganisatie en burger. Iedere burger heeft recht op een fatsoenlijke en rechtvaardige behandeling. Verder zou het goed zijn als de overheid rekening houdt met de gevolgen voor baby’s…

Lees meer

Staat van de overheid

Ook in de toekomst willen we in een veilig land leven, waar grondrechten, mensen- en kinderrechten en gelijke rechten voor vrouwen en mannen hoog in het vaandel staan. Waar welbevinden en goed en gezond leven van een hoger belang zijn dan enorme bankrekeningen en grote geestelijke leegtes. Er is weer aandacht nodig voor de controlerende…

Lees meer

Sociaal Deltaplan

Mijn intentie is u te activeren en zo mogelijk te mobiliseren, om mee te werken aan een Sociale Visie en een Sociaal Deltaplan ten behoeve van een rechtvaardige samenleving en een goed land om in te wonen. Immers, een goed land of behouden, gaat niet vanzelf. Anders geformuleerd, als u wilt leven in een goed…

Lees meer