Het bedrijf overheid

In de politiek zou weer gezocht kunnen worden naar juiste ‘mix’ in de rolverdeling tussen de dominee (ethiek, moraal en waarden) en de koopman (handelsgeest, zakendoen en winst maken). Het proces van de ‘overheid als bedrijf’ zou snel teruggedraaid moeten worden omdat het voor misstanden zorgt en de waarden van de democratische rechtsstaat ernstig aantast. Bovendien leidt het tot veel rechtsongelijkheid en tot reageren in plaats van regeren. De rol die de overheid heeft om kwetsbare burgers te beschermen en te compenseren als ze extra getroffen worden door wetgeving of andere maatregelen, zal in ere hersteld dienen te worden. Tekorten mogen natuurlijk niet worden afgewenteld op de sociaal zwaksten. Preventief handelen, vooruitdenken en voor-investeren krijgen weer prioriteit. Bovendien zijn de kosten niet drastisch afgenomen hetgeen de hoofdreden was, waarom de overheid zich als bedrijf is gaan opstellen. Hoewel ik mijn uiterste best doe, kan ik niets positiefs ontdekken aan de overheid als bedrijf. Volledig terugdraaien, waarbij weer de Publieke Zaak het belangrijkste item is lijkt mij de enige optie. De rechten van de kwetsbaren zijn dan weer gewaarborgd en de rechtsongelijkheid is verminderd of hopelijk weg. Helpt u mee met nadenken en beïnvloeden?