Immigratie

Een nieuwe eenvoudige en duidelijke Vreemdelingenwet, met zeer beperkte beroepsmogelijkheden en het opnieuw instellen van grenshospitiums is een eerste belangrijke stap. Verder zal een goed transparant, duidelijk en rechtvaardig beleid de angst voor migranten kunnen wegnemen. De toestroom van migranten naar ons land is namelijk een ‘probleem’ dat nog lang door zal gaan. Zolang ‘wij’ rijk zijn en ‘zij’ arm zijn, zolang hier werk is en daar niet, zijn we aantrekkelijk voor economische vluchtelingen en arbeidsmigranten. Zolang er oorlogen en conflicten zijn, zijn er vluchtelingenstromen.

Opvang in de regio lijkt mooi, maar er zijn altijd mensen die te zwak zijn om het daar te redden. Bij dat duidelijke en transparante beleid is het belangrijk voor alle migranten, arbeidsmigrant, vluchteling, of economische vluchteling, dat we ervoor zorgen dat mensen weten in welk type land ze komen wonen; welke wetten, regels en rechten hier gelden waaraan ze zich dienen te houden, zoals de rechten van de mens, vrouwenrechten en kinderrechten. Vervolgens is het belangrijk, dat procedures kort duren en mensen als ze mogen blijven snel integreren, de taal leren, huisvesting krijgen, aan het werk mogen, naar school kunnen (voor de kinderen). Kortom zo snel mogelijk meedoen; dat lijkt op voorrang geven maar het is goedkoper en zorgt voor de minste schade bij de vluchteling en bij bewoners in de wijken.

Het alternatief dat mensen jarenlang in een asielzoekerscentrum zitten en totaal niet integreren is voor niemand goed gebleken. Voor arbeidsmigranten geldt feitelijk hetzelfde, de veronderstelling dat ze terug gaan naar het land van herkomst is al vele malen in het verleden een illusie gebleken. Ook dient er extra aandacht te zijn voor de kinderen, zodat ze meekunnen in het onderwijs en snel integreren. De visie zou kunnen zijn dat echte vluchtelingen voor oorlogsgeweld, en voor vervolging hier welkom zijn. Opvang van vluchtelingen in de regio is prima, maar dan is er wel de plicht voor de Nederlandse overheid om samen met andere landen te zorgen dat ze in de kampen fatsoenlijk kunnen leven, dus meer geld en extra zorg en extra bescherming. Ten slotte. Zet samen met Europa (de eu) (Noord) Afrikaanse landen onder druk om hun (economische) vluchtelingen terug te nemen, want die veroorzaken de meeste ellende en overlast. In het bijzonder de groep criminele ‘jonge migranten’ uit Noord Afrika.