Marktwerking

De marktwerking in de zorg is dus een mislukking en kan maar beter zo snel mogelijk worden teruggedraaid. De zorg, medische zorg, ziekenhuiszorg, psychische zorg, jeugdzorg en ouderenzorg is gebaseerd op het principe van solidariteit. Dat geldt zowel voor de bekostiging via zorgverzekeringen, als voor de bekostiging via de belastingopbrengsten. Die solidariteit is een groot goed, daar zouden we zuinig op moeten zijn en het niet moeten laten aantasten door marktwerking. Inclusie en solidariteit kunnen weer kernbegrippen worden. Door afschaffing van de marktwerking zullen veel ‘perverse prikkels’ verdwijnen die een vooruitgang nu en in de toekomst in de weg staan en die investeringen zowel materieel als in personeel (kennis, kwaliteit, opleiding) tegenhouden. Zorgkosten kunnen vervolgens beperkt worden door vooral aan de aanbodzijde extra te investeren in preventie en in een gezonde leefstijl. De zorg is efficiënt te organiseren, en er is een harde les te leren van de té ver doorgeschoten marktwerking. Die lessen kunnen we ‘kijkend in onze achteruitkijkspiegel’ meenemen voor een beter en samenhangend sociaal en medisch stelsel met genoeg ruimte voor participatie, eigen verantwoordelijkheid en keuzes van burgers. Via uw zorgverzekeraar en via de politiek kunt u zelf invloed uitoefenen om een einde te maken aan de onzinnige marktwerking.