Ouderen

Hoe kunnen we het maatschappelijke beeld dat we van ouderen hebben verbeteren? In veel culturen heeft men respect voor ouderen en respecteert men hun mening. Ouderen vervullen een belangrijke maatschappelijke rol. In Nederland is dat totaal anders. Men ziet ouderen als zeurpieten, ze zijn lastig, kosten veel geld en hebben amper een rol van betekenis. Hoe heeft dat zover kunnen komen en kunnen we die negatieve spiraal, weer een beetje de andere kant opdraaien?

Veiligheid op nummer één in plaats van welzijn en welbevinden is ook in de Ouderenzorg een cruciale denkfout. Niemand, zeker de ouderen zelf niet, worden blij van een overdaad aan regeltjes en protocollen. Het invullen van het verblijf in het verzorgingstehuis, waarbij het welzijn en welbevinden van de ouderen centraal staat is eigenlijk niet zo moeilijk. Hoe zou u zelf graag de laatste jaren willen doorbrengen? Met een beetje logisch nadenken ben je daar snel uit. Als het niet anders kan en een oudere moet worden opgenomen in het verzorgingshuis, laat alles bij voorkeur zoveel mogelijk bij het oude; dus het dagritme en weekritme, de maaltijden en menu’s die men gewend is en ook kan men de kamer in het verzorgingstehuis inrichten met vertrouwde meubels. En vraag vooral aan de oudere zelf hoe men het wil hebben en vul dat binnen de bestaande regels en budgetten zo goed mogelijk in. Ook al omdat zelfbeschikkingsrecht een zeer belangrijk onvervreemdbaar recht is. Zelf de regie behouden en beslissingen nemen is een voorwaarde voor welzijn en welbevinden.