Sociaal Deltaplan

Mijn intentie is u te activeren en zo mogelijk te mobiliseren, om mee te werken aan een Sociale Visie en een Sociaal Deltaplan ten behoeve van een rechtvaardige samenleving en een goed land om in te wonen. Immers, een goed land of behouden, gaat niet vanzelf. Anders geformuleerd, als u wilt leven in een goed en veilig land, dan moet u bereid zijn daar ook iets voor te willen doen. In dit geval kunt u daadwerkelijk iets doen. U kunt meedenken over een visie en een plan. U kunt uw persoonlijke invloed, als individu of als groep, aanwenden om tevens de politiek in actie te laten komen. U kunt bij de verkiezingen uiteraard uw invloed direct laten gelden. We zijn nu nog een goed land, maar als we nog 10 of 15 jaar doorgaan met het verder afbreken van de verzorgingsstaat en de afkalving van de rechtsstaat, dan is de schade mogelijk onherstelbaar. Ook laat ik u zien hoe beleidskeuzes van het laatste decennium, zoals bijvoorbeeld de economie boven alles plaatsen, de overheid als bedrijf neerzetten, de invoering van marktwerking en de ‘participatiesamenleving, onvermijdelijk heeft geleid tot de afkalving van de rechtsstaat.