Staat van de overheid

Ook in de toekomst willen we in een veilig land leven, waar grondrechten, mensen- en kinderrechten en gelijke rechten voor vrouwen en mannen hoog in het vaandel staan. Waar welbevinden en goed en gezond leven van een hoger belang zijn dan enorme bankrekeningen en grote geestelijke leegtes. Er is weer aandacht nodig voor de controlerende taken van de Tweede Kamer en de gemeenteraden. Die controlerende taak is immers één van de belangrijkste grondvesten van onze parlementaire democratie. Dat ondermijnen door regeerakkoorden of fractiediscipline is zeer onverstandig. De parlementaire democratie is ondanks al haar gebreken ook een belangrijke bouwsteen en hetzelfde geldt voor de rechtsstaat. De Westerse rechtsstaat is met al haar gebreken uitgangspunt, mits we niet verder afdalen maar juist groeien naar inclusie en meer welbevinden en welzijn. De politiek doet er goed aan om de arrogantie en vervlakking achter zich te laten en te werken aan een duidelijke visie en een toekomstplan en aan politieke betrokkenheid als antwoord op elitesturing. Door de verworvenheden van de Westerse Rechtsstaat zichtbaarder in de etalage te zetten en door haar best te doen om burgers beter aan zich te binden, via lidmaatschap van een politieke partij of op andere wijze, kan de legitimiteit sterk vergroot worden. Dat slechts iets meer dan twee procent lid is van een politieke partij is veel te weinig en zelfs risicovol. Daarnaast vragen we van de overheid om te regeren in plaats van te reageren. Tevens verzoeken we om via een proactieve houding, gericht op de mogelijke veranderingen in de toekomst, via doordachte en slimme scenario’s het hoofd te kunnen bieden. Tenslotte zijn Basisfatsoen en de menselijke maat nodig in de relatie tussen overheid en burger.